Kultura materialna i duchowa / Hmotná a duchovní kultura

Rok realizacji 2017 - 2018

Projekt obejmuje: 1. Konferencja naukowa 26-27.04.2017 Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska” z głównym akcentem na Śl. C. i bezpośrednie pogranicze historyczne Zakres tematyczny: – typologia siedzib szlacheckich i mieszczańskich od średniowiecza do XX wieku – wyposażenie szlacheckiego lub mieszczańskiego domu – dekoracja artystyczna domów mieszczańskich i szlacheckich – zaplecze gospodarcze – archiwalia i zabytki materialne związane z kulturą mieszkalną szlachty i mieszczaństwa – intelektualne potrzeby elit (biblioteki, archiwa rodowe, zachowanie pamięci o rodzie) – kolekcjonerstwo (gabinety osobliwości, zbrojownie, galerie portretowe itd.) – obecny stan zabytków, upaństwowienie/restytucje oraz ochrona kultury materialnej (muzea, archiwa) 2. Publikacja Cieszyńskie studia muzealne (t. VI) 3. Digitalizacja kościołów drewnianych na Śl. C. – wirtualne zwiedzanie 4. Konserwacja trzech skrzydeł ołtarza z Puńcowa z połowy XV w. 5. Dwa spotkania z prelekcjami w ramach cyklicznych spotkań Tematy: – o wirtualnym zwiedzaniu kościołów drewnianych – o samym projekcie, jego efektach i wynikach badań

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Zobacz eksponatyDigitalizacja grafiki oraz kartografii MŚC w Cieszynie

Rok realizacji 2014 - 2015

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+

Zobacz eksponatye-kultura

Rok realizacji 2012

Projekt był współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tešínské Slezsko

Zobacz eksponatyMuzeum otwarte na świat

Rok realizacji 2011

Projekt był współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tešínské Slezsko

Zobacz eksponaty


Prezentujemy 49 250 fotografii
Copyright Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2012 - 2018
EKF ver.2.08