Cieszyn, 28 luty 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

w sprawie cen za udostępnienie wizerunków muzealnych, za kwerendy, konsultacje wykonywane przez pracowników Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

 1. Zgodę na wykonanie kwerendy, fotografowanie i reprodukcję zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie udziela Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego po otrzymaniu pisemnej prośby zawierającej: podstawowe dane (nazwa instytucji, imię i nazwisko osoby, NIP, PESEL, nr telefonu).
 2. W Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz jego oddziałach wprowadza się następujące ceny za udostępnienie wizerunków muzealnych, za kwerendy, konsultacje świadczone na rzecz osób i instytucji spoza Muzeum;
  1. udostępnienie wizerunku obiektu dla celów badań naukowych* – koszt wykonania fotografii oraz koszt nośnika.
  2. udostępnienie wizerunku obiektu dla celów komercyjnych - koszt licencji – 150 zł.- (cena zawiera koszt jednokrotnej publikacji) + koszt wykonania fotografii oraz koszt nośnika.
  3. udostępnienie wizerunku obiektu dla celów kolekcjonerskich – koszt licencji – 75 zł.- (bez prawa do publikacji oraz udostępniania osobom trzecim).
  4. udostępnienie filmów archiwalnych - 300 zł.- od każdej rozpoczętej minuty kopii (w cenie ujęta zgoda na publikację).
  5. wykonanie kwerendy muzealnej na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora Muzeum oraz udzielenie konsultacji – min. 50 zł.- za godz.
 3. W uzasadnionych przypadkach pobierana może być zaliczka lub płatność z góry za wykonaną usługę.
 4. Ostateczne decyzje w wątpliwych sprawach dotyczących kwerend, fotografowania, reprodukcji oraz upowszechniania nie objętych zarządzeniem podejmuje Dyrektor Muzeum.
 5. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 4/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

* - rozdzielczość fotografii do 2 megapikseli, w pozostałych przypadkach pełna rozdzielczość.


Prezentujemy 49 250 fotografii
Copyright Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2012 - 2018
EKF ver.2.08